Varmeprojekt

Alex Salling, Ove Andersen, Ole Helbo, Svend Hauge Johansen, Søren Vase, Gert Østergaard, Horsens Kommune v/Klimasekretariatet Janni Haugaard og Simone Weber (rejst)

Nye medlemmer i varmegruppen: Assia Zouaoui og Emanuel Frid

Status den 25. marts 2024

  • 34 møder afholdt i gruppen siden december 2022
  • 5 inspirations møder hos eksisterende varmeværker
  • 2 inspirationsmøder i Viborg arrangeret af Region Midt
  • 2 arbejdsmøder hos COWI
  • 3 øvrige (advokat, firmarepræsentanter mm.)
  • 3 eftermiddage i infotelt ved Brugsen
  • indsamling af forhåndstilkendegivelser
  • + det løse, og kontaktoplysninger, ukendt antal telefonsamtaler, mødeforberedelser, fremstilling af PowerPoint, annoncer, plakater, referater.


Projektforslag for Bæredygtig Varmeforsyning i Søvind

På baggrund af Søvind Varmegruppes arbejde har Horsens Kommune finansieret Ingeniørfirmaet COWItil at udarbejde et projektforslag for et fjernvarmeværk, hvor varmen fremstilles centralt ved hjælp af en varmepumpe.

Forventningen er, at COWI straks efter påske vil præsentere dette projektforslag. Dette vil give Søvind Varmegruppe mulighed for at informere Søvinds borgere om et potentielt bæredygtigt projekt, så vi efter Horsens Kommunes godkendelse af projektet kan søge Kommunekredit om lån, hvor Horsens Kommune yder kommunegaranti.

Søvind Varmegruppe har også involveret et advokatfirma, som arbejder gratis indtil Søvind Varmeværk A.M.B.A. eventuelt er etableret. Da det skal være et selskab med et CVR-nummer, der indsender projektansøgning til kommunen, er advokaten ved at oprette et sådant midlertidigt selskab. Denne strategi giver os en tidsmæssig fordel. Det giver mulighed for at starte processen uden at vente på den endelige etablering af Søvind Varmeværk A.M.B.A.På den måde kan vi komme i gang med projektet og samtidig sikre, at alle formelle krav opfyldes, når det endelige selskab er på plads.

Samtidig evaluerer Horsens Kommune myndighedskrav og beskyttelseszoner i forbindelse med placeringen af det kommende varmeværk. Der er allerede en jordbesidder, der har givet tilsagn om et stykke jord, der kan købes af fjernvarmeselskabet.

Såfremt COWIs projektforslag peger i den rigtige retning, vil Søvind Varmegruppe indkalde til et borgermøde den 27. maj kl. 19:00 i Søvindhallen for at orientere nærmere om projektet, herunder hvordan vi foreslår, der arbejdes videre i projektet.

Den vigtigste opgave her vil være i forbindelse med en stiftende generalforsamling at få valgt en bestyrelse til det kommende Søvind Varmeværk A.M.B.A. Der er allerede flere gode kræfter, der er villige til at stille sig til rådighed.

Det er herefter op til den kommende bestyrelse for Søvind Varmeværk A.M.B.A. at sætte retningen fremover.

Varmegruppens vedtægter